Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Sara Liin

This page in English
2016-10-2012:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"Molecular studies of cardiac arrhythmias – genetic causes and novel treatment strategies"

Portrait of Sara Liin sitting with a microscopeFöreläsare: Sara Liin, biträdande universitetslektor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på Institutionen för fysiologi och farmakologi. Läs mer om FyFa Forum.

Contact person: Mattias Carlström