Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Roger Karlsson

This page in English
2019-02-2011:00 Room B0317, Biomedicum, Solnavägen 9, plan 3Campus SolnaBiomedicum

Välkommen till Fyfa Forum i Biomedicum med Professor Roger Karlsson.

On Profilin - a master regulator of actin and cell migration

Föreläsare:

Professor Roger Karlsson, Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet

Värd:

Johanna Lanner

OBS! seminariet börjar kl. 11:00. Kaffe serveras.

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi.