Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Michael D. Burton

This page in English
2017-06-2012:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"TLR4-dependent pain shows a sexspecific mechanism of action".

Föreläsare:

Michael D. Burton, PhD, University of Dallas at Texas, USA

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi. Läs mer om FyFa Forum.

Contact person: Camilla Svensson