Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Lisa Westerberg

This page in English
2017-11-2312:00 Stora Biblioteket, Farmakologen, Nanna Svarts väg 2Campus Solna

"The immune system is never at rest: Understanding the role of actin regulators in immune cells."

Föreläsare: Lisa Westerberg, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi. Läs mer om FyFa Forum.

Contact person: Johanna Lanner