Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Li Wang

2016-11-2412:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"Nuclear Receptor and LncRNA Crosstalk in Liver Metabolism and Diseases"

Föreläsare: Professor Li Wang, PhD, Department of Physiology and Neurobiology, University of Connecticut, Storrs, CT.

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på Institutionen för fysiologi och farmakologi. Läs mer om FyFa Forum.

Contact person: Mattias Carlström