Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Laura Sardon Puig & Brendan Gabriel

This page in English
2017-11-3012:00 Stora Biblioteket, Farmakologen, Nanna Svarts väg 2Campus Solna

Välkommen till FyFa Forum, denna vecka med presentationer från två forskare.

"Fatty acids and glucose disrupt clock gene expression in skeletal muscle."

Föreläsare:

Laura Sardon Puig, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

 

“Insulin as a modulator of circadian rhythm in skeletal muscle”

Föreläsare:

Brendan Gabriel, Institutionen för fysiologi och farmakologi

 

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi. Läs mer om FyFa Forum.

Contact person: Nicolas Pillon