Föreläsningar och seminarier

FyFa Forum: Jorge Ruas

2014-11-2612:00 till 13:00 Farmakologens bibliotek, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"Muscle talks: Molecular pathways of inter-organ communication"

Föreläsare: Jorge Ruas, forskargruppsledare, Institutionen för fysiologi och farmakologi

FyFa Forum är en seminarieserie som hålls under terminerna på institutionen för fysiologi och farmakologi. Läs mer om FyFa Forum

Contact person: Barbara Canlon