Disputationer

Disputation: Yvonne Nyman

This page in English
2016-05-2009:00 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"Intravenous induction of anaesthesia in children: aspects on propofol and etomidate"

Opponent

Professor Francis Veyckemans, Cliniques Universitaires Saint- Luc, Brussels, Belgium, Department of Anesthesiology

Betygsnämnd

Professor Sigridur KalmanKarolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Docent Mats Enlund, Uppsala Universitet, Centrum för klinisk forskning

Professor Riku Aantaa, Turku University, Division of Perioperative Services

Handledare

Per-Arne Lönnqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Professor Staffan EksborgKarolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Universitetslektor Henrik Viberg, Uppsala Universitet, Institutionen för organismbiologi

Länkar