Disputationer

Disputation: Xicong Liu

This page in English
2016-10-2809:00 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"Imbalanced Kynurenine Pathway in Schizophrenia and Depression: Immunological and Genetic Aspects"

Handledare

Sophie Erhardt, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Länkar