Disputationer

Disputation: Viktor von Bahr

This page in English
2019-02-1209:15 Lokal: Skandiasalen, Q-huset gamla ALB, AQ31, våning 01, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaBiomedicum

Life after extracorporeal membrane oxygenation –long-term survival and quality of life

Författare

Viktor von Bahr, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Huvudhandledare

Jan Hultman, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Björn Frenckner, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Bernhard Holzgraefe, Landstinget Värmland, Centrum för klinisk forskning

Staffan Eksborg, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Opponent

Matthias Lubnow, University Hospital Regensburg, Consultant Intensive Care Medicine, Regensburg, Germany

Examination board

Jan van der Linden, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Fredrik Lennmyr, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Johan Petersson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Contact person: Viktor Von Bahr