Disputationer

Disputation: Vibeke Moen

This page in English
2017-12-1509:00 Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaCampus Solna

"Novel aspects on osmolality and plasma sodium during pregnancy and labour"

Författare:

Vibeke Moen

Huvudhandledare:

Docent Lars Irestedt, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare:

Professor Lars Brudin, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för kardiovaskulär medicin

Professor Mats Rundgren, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Fakultetsopponent:

Professor Mikael Norman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Betygsnämnd:

Professor Margareta Hellgren, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper

Professor Anders Arner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Genetisk Fysiologi

Docent Malin Jonsson-Fagerlund, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och intensivvård