Disputationer

Disputation: Tomas Schiffer

2014-11-1409:00 Föreläsningssal Atrium (54), Nobels väg 12 BCampus Solna

"Mitochondrial efficiency: focus on dietary nitrate, hypoxia and exercise"

Opponent

Professor Fredrik Palm, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Betygsnämnd 

Professor Boris Zhivotovsky, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Docent Eskil Elmér, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Handledare 

Professor Eddie Weitzberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Professor Jon Lundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Docent Peter Lindholm, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Länkar