Disputationer

Disputation: Tim Baker

2015-11-0609:00 Nanna Svartz AuditoriumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

"Critical care in low resource settings"

Opponent

Professor Elizabeth Molyneux, University of Malawi, Department of Paediatrics

Betygsnämnd

Docent Hans Barle, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Professor Anna-Karin Hurtig, Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Professor Louis Riddez, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Handledare

MD David Konrad, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

MD Jaran Eriksen, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Docent Lars Irestedt, Karolinska Institutet, Institutionen för fysologi och farmakologi

Länkar