Disputationer

Disputation: Peter Larsson

2014-09-1209:00 Rolf Luft, L1:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Opponent

Senior Lecturer Michael Sury, University College London, Department of Child Health, Great Ormond Street Hospital, London

Betygsnämnd 

Docent Lena Friberg, Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Docent Anil Gupta, Örebro universitet, Örebro universitetssjukhus, ANOPIVA

Professor Jan Jakobsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Handledare

Professor Staffan Eksborg, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barnonkologi

Bihandledare

Professor Per-Arne Lönnqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesi och intensivvård

Länkar