Disputationer

Disputation: Olof Brattström

2014-02-2109:00 Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaCampus Solna

Trauma in a Scandinavian urban region: epidemiological aspects on risk factors and outcome

Opponent

Professor Eldar Søreide, universiteten i Bergen och Stavanger, Norge, Anestesiologi, Intensiv- och Akutmedicin.

Betygsnämnd

  • Professor Folke Hammarqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention, och teknik
  • Professor Eric Wahlberg, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för kardiovaskulär medicin
  • Docent Hans Blomqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Handledare

Docent Anders Oldner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Bihandledare

Med dr Emma Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Vetenskaplig sammanfattning och ramberättelse