Disputationer

Disputation: Nilesh Mohan Agalave

This page in English
2017-10-2709:00 CMB Hall, Berzelius väg 21Campus Solna

Role of spinal and peripheral HMGB1 in arthritis-induced pain

Nilesh Mohan Agalave

Huvudhandledare

Camilla Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi & Farmakologi

Bihandledare

Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Xiaojun Xu, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi & Farmakologi

Fakultetsoppponent

Pedro L Vera, University of Kentucky, LX, US, Department of Physiology

Betygsnämnd

Malin Ernberg, Karolinska Institutet, Instutionen för odontologi

Bernd Fiebich, University medical centre, Freiberg, Germany, Department of Psychiatry

Maria Lindskog, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

FarmakologiFysiologi