Disputationer

Disputation: Na Guan

2014-11-0609:00 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"Studies on inhibitory modulation of urinary tract motility"

Opponent

Professor Katarina Persson, Örebro universitet, Institutionen för läkarutbildning

Betygsnämnd

Professor Edward Högestätt, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi

Docent Mikael Adner, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Avdelningen för experimentell astma och allergiforskning

Professor Anders Arner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Handledare

Professor Lars E Gustafsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Professor N Peter Wiklund, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Länkar