Disputationer

Disputation: Mikael Eriksson

This page in English
2018-04-2709:00 Nanna Svartz Aula, A7:00, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaCampus Solna

"Severe trauma: risks and outcomes"

Författare:

Mikael Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare:

Anders Oldner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och intensivvård

Bihandledare:

Emma Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och intensivvård

Olof Brattström, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och intensivvård

Opponent:

Professor Kjetil Sunde, Universitet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for anestesiologi, Norge

Betygsnämnd:

Monika Egenvall, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Kolorektal kirurgi

Rolf Gedeborg, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

Olof Akre, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Urologi

Contact person: Mikael Eriksson