Disputationer

Disputation: Marja Lindqvist

2015-02-1309:00 Nanna Svartz AuditoriumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

"Genetic and cognitive aspects on recovery after propofol anaesthesia"

Opponent

Professor Jonas Åkesson, Lunds universitet, institutionen för anestesiologi och intensivvård

Betygsnämnd

Professor Ulrika Nilsson, Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskap och medicin

Professor Rolf Sandin, Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi, sektionen för anestesiologi och intensivvård

Docent Carl-Olav Stiller, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, enheten för klinisk farmakologi

Handledare

Professor Jan Jakobsson, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk vetenskap, anestesi och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Bihandledare

Medicine doktor Håkan Björne, Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi, sektionen för anestesiologi och intensivvård

Länkar