Disputationer

Disputation: Maria Peleli

This page in English
2016-12-0909:00 Farmakologens föreläsningssal, Nanna svartz väg 2Campus Solna

"NADPH oxidase and xanthine oxidoreductase as targets and regulators of the nitrate-nitrite-nitric oxide pathway"

Opponent

Professor Andreas Papapetropoulos, National and Kapodistrian University of Athens, Department of Pharmaceutical Chemistry

Betygsnämnd

Professor Fredrik Palm, Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Professor Anders Arner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Professor Mikael Norman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 

Handledare

Mattias Carlström, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Professor Jon Lundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Professor Eddie Weitzberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Dr. Ting Yang, Duke University Medical Center, Department of Medicine

Länkar