Disputationer

Disputation: Leandro Z Agudelo

This page in English
2017-02-0709:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

"Skeletal muscle PGC-1α1 and KAT enzymes at the intersection between depression and metabolic disease"

Opponent

Professor Pere Puigserver, Harvard Medical School, Dana-Farber Cancer Institute

Betygsnämnd

Professor Mikael Rydén, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Professor Eva Blomstrand, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Enheten Prestation och träning

Professor Sven Enerbäck, Göteborgs Universitet, Institutionen för biomedicin

Handledare

Docent Jorge Ruas, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi and farmakologi

Bihandledare

Maria Lindskog, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Docent Eva Hedlund, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Länkar