Disputationer

Disputation: Jessica Kåhlin

2014-04-0409:00 Nanna Svartz AuditoriumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

The human carotid body in sensing and signaling of oxygen and inflammation 

Opponent

Professor Prem Kumar, University of Birmingham, UK, College of Medical and Dental Sciences, School of Clinical and Eperimental Medicine 

Betygsnämnd

Professor Else Tønnesen, Aarhus Universitet, Danmark, Institut för klinisk medicin, Anestesiologisk avdelning 

Professor Jon Lundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi 

Docent Ronny Wickström, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Handledare

Professor Lars I Eriksson, Sektionen för anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Bihandledare

Medicine doktor Malin Jonsson Fagerlund, Sektionen för anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

Docent Souren Mkrtchian, Sektionen för anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

Vetenskaplig sammanfattning och ramberättelse