Disputationer

Disputation: Ferdinand von Walden

2014-12-0313:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

"Ribosome biogenesis during skeletal muscle hypertrophy"

Opponent

Professor Kristian Gundersen, Oslo Universitet, Institutionen för biovetenskaper, Enheten för fysiologi

Betygsnämnd 

Universitetslektor Piergiorgio Percipalle, Karolinska Institutet, Institutionen för cell och molekylärbiologi

Professor Tore Bengtsson, Stockholms Universitet, Wennergrens institut för experimentell biologi, enheten för fysiologi

Professor Brun Ulfhake, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Handledare 

Dr Gustavo A Nader, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Professor Anders Arner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Contact person: Ferdinand von Walden

Länkar