Disputationer

Disputation: Eva-Karin Gidlund

This page in English
2017-05-1909:00 CMB, Berzelius väg 21Campus Solna

"Exercise and regulation of metabolic function in human skeletal muscle with special reference to PGC-1 and the mitochondria"

Eva-Karin Gidlund

Huvudhandledare

Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi & Farmakologi

Bihandledare

Forskare Jessica Norrbom, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi & Farmakologi

Docent Ulf Risérus, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

Fakultetsoppponent

Professor Matthijs Hesselink, Maastricht University, Department of Human Biology Division of Diabetes and Metabolism

Betygsnämnd

Universitetslektor Michael Svensson, Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Professor Erika Schagatay, Mittuniversitetet, Avdelningen för Hälsovetenskap (HLV)

 

Contact person: Eva-Karin Gidlund

Länkar

FarmakologiFysiologi