Disputationer

Disputation: Elisa Arthofer

This page in English
2017-03-2409:00 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

"A frizzled quest to dissect the molecular pharmacology of WNT signaling : from biology to signaling mechanism(s)"

Opponent

Professor Andrew Tobin, University of Glasgow, Institute of Molecular, Cell and Systems Biology 

Betygsnämnd

Pontus Aspenström, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Jonas Fuxe, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Tore Bengtsson, Stockholm University, Institutionen för molekylär biovetenskap

Handledare

Gunnar Schulte, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Silvio Gutkind, University of California, San Diego, Department of Pharmacology

Länkar