Disputationer

Disputation: Claire Rimes-Stigare

This page in English
2018-02-0109:00 Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaCampus Solna

"Survival and renal function after acute kidney injury: epidemiological and biomarker studies"

Författare:

Claire Rimes-Stigare, Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

Huvudhandledare:

Docent Max Bell, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Bihandledare:

Professor Matteo Bottai, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Enheten för biostatistik

Johan Mårtensson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Professor Claes-Roland Martling, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Opponent:

Professor Emeritus Heleen Oudemans-van Straaten, Vrije University Medical Center, Department of Adult Intensive Care, Nederländerna

Betygsnämnd:

Universitetslektor/överläkare Michael Fored, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Professor Bengt Lindholm, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Docent Michael Hultström, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Avdelningen för Integrativ Fysiologi

BiomarkörEpidemiologi