Disputationer

Disputation: Cecilia Jädert

2014-03-0709:00 Farmakologens föreläsningssal, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

Diet and inflammation: the role of nitrate and conjugated linoleic acid

Opponent

Dr. Andrew Webb, King’s College London, Department of Clinical Pharmacology 

Betygsnämnd

Docent Markus Sjöblom, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap

Professor Lennart Lindbom, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi 

Professor Jesper Haeggström, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 

Handledare

Professor Jon Lundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Docent Mia Phillipson, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Sara Borniquel, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Vetenskaplig sammanfattning och ramberättelse