Disputationer

Disputation: Caroline Hällsjö Sander

2015-10-1609:00 LeksellsalenKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

"Evaluation and development of a capnodynamic method for estimation of pulmonary blood flow in a porcine model"

Opponent

Docent Philip J Peyton, Austin Hospital and University of Melbourne, Department of Anaesthesia

Betygsnämnd

Docent Anders Öwall, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Viveka Lindén, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Docent Maria J Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Handledare

MD Håkan Björne, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Bihandledare 

Professor Anders Oldner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

MD Mats Wallin, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Teknologie doktor Magnus Hallbäck, Maquet Critical Care AB

Docent Fernando Suarez Sipmann, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Länkar