Disputationer

Disputation: Åse Lodenius

This page in English
2018-05-0409:00 Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaCampus Solna

"A novel drug and device in anesthesia : with focus on breathing and upper airway physiology"

Författare:

Åse Lodenius, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare:

Malin Jonsson Fagerlund, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och intensivvård

Bihandledare:

Johan Ullman, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och intensivvård

Lars I Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och intensivvård

Opponent:

Professor Jaideep J Pandit, University of Oxford, Nuffield Department Anaesthetics, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK

Betygsnämnd:

Mikael Bodelsson, Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

Gunilla Islander, Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

Peter Sackey, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Contact person: Åse Lodenius