Disputationer

Disputation: Arvind Venkat Namuduri

This page in English
2019-02-1209:15 J3:12 Nanna Svartz, Bioclinicum, Karolinska Institutet, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaBiomedicum

The role of SUMO pathway in pathophysiology of skeletal muscle

Författare

Arvind Venkat Namuduri, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare

Stefano Gastaldello, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Lars Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiology och farmakologi

Nicola Cacciani, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Opponent

Dr. Andrea Pichler, Max Planck Institute of Immunology and Epigenetics, Tyskland

Betygsnämnd

Maria Eriksson, Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Filip Larsen, GIH The Swedish School of Sport and Health, Enheten Prestation och träning

Homa Tajsharghi, Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande