Disputationer

Disputation: Anja Finn

2015-05-2009:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

"Biochemical biomarkers at the site of inflammation and in peripheral blood"

Opponent

Docent Masood Kamali-Moghaddam, Uppsala Universitet, Institutionen för Immunologi, genetik och patologi

Betygsnämnd

Professor Torsten Gordh, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Smärtcentrum

Professor Claes Frostell, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Anestesiologi

Docent Magnus Bäck, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Translationell kardiologi 

Handledare

Docent Camilla I Svensson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Molekylär smärtforskning

Bihandledare

Docent Eva Kosek, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Osher centrum

Ph.D Iréne Lund, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi 

Länkar