Disputationer

Disputation: Anders Günther

2016-03-1109:00 Nanna Svartz auditoriumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

"Skin conductance variability and stressful exposures in critical care"

Opponent

Professor Johan Raeder, University of Oslo, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Division of Critical Care

Betygsnämnd

Docent Andreas Olsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Professor Stefan Wiens, Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen

Docent Hans Blomqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Handledare

Docent Peter Sackey, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakolog, Anestesiologi och intensivvård

Bihandledare

PhD Anna Schandl, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakolog, Anestesiologi och intensivvård

Professor Örjan Sundin, Mittuniverstitetet, Avdelningen för Psykologi

Professor Claes-Roland Martling, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakolog, Anestesiologi och intensivvård

Länkar