Inflammationsfysiologi

Det har länge varit känt att neutrofiler, den vita blodkropp som människor har flest av, är den immuncell som sköter det första försvaret vid en infektion. Under senare år har fler arbeten visat att neutrofiler är nödvändiga även vid steril inflammation.

Vår grupp har bidragit till denna kunskap genom att kartlägga betydelsen för neutrofiler och deras sekretionsprodukter vid ateroskleros och dess komplikationer, som hjärtinfarkt och intimal hyperplasi. Baserat på dessa upptäckter utvecklar vi nu strategier för att mildra steril inflammation.

Stöd vår forskning

Gruppmedlemmar

Ellinor Kenne – Universitetsadjunkt

Oliver Söhnlein – Gästprofessor, forskargruppsledare

Nataliya Östberg – Postdoc

Kontakt

Oliver Söhnlein

Professor, gäst
Inflammationsfysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi