Genetisk fysiologi

This page in English

Våra forskningsprojekt är inriktade på att förstå mekanismerna för sammandragning av muskelceller och hur dessa regleras.

Muskelsammandragning är en viktig del i flera fysiologiska processer. Till exempel benens rörelse när man springer, och kontrollen av blodtrycket genom sammandragning av kärl och hjärtslag.

Fokus för vår forskning ligger framförallt på glatt muskulatur och hjärtmuskulatur; två muskeltyper som är inblandade i flera mänskliga patologiska tillstånd. Just nu undersöker vi processer som berör cellulär signalering i glatt muskulatur, framför allt regleringen av myosinfosfatas genom Rho-Rho-kinas och proteinkinas-C-vägar. Det gör vi genom att titta på beredningar av tarmar, urinblåsa, urinrör, blodkärl och luftvägar.

Processerna som berör regleringen av hjärtsammandragningar undersöks genom att använda iakttagelser av sammandragningar. Studierna av isolerad hjärtvävnad kombineras med mätningar av beredningar av hela hjärtat med hjälp av Langendorffteknik. 

Gruppmedlemmar

Anders ArnerProfessor

Projekt

En beskrivning av forskargruppens projekt finns på engelska

Anslagsgivare

Utvalda publikationer

Separate and overlapping metabolic functions of LXRalpha and LXRbeta in C57Bl/6 female mice.
Korach-André M, Parini P, Larsson L, Arner A, Steffensen K, Gustafsson J
Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2010 Feb;298(2):E167-78

Adaptations of the autonomous nervous system controlling heart rate are impaired by a mutant thyroid hormone receptor-alpha1.
Mittag J, Davis B, Vujovic M, Arner A, Vennström B
Endocrinology 2010 May;151(5):2388-95

Adenosine A(1) receptors and vascular reactivity.
Wang Y, Yang J, Arner A, Boels P, Fredholm B
Acta Physiol (Oxf) 2010 Jun;199(2):211-20

An in vitro model for studying neuromuscular transmission in the mouse pharynx.
Ekberg O, Ekman M, Eriksson L, Malm R, Sundman E, Arner A
Dysphagia 2009 Mar;24(1):32-9

Signal transduction pathways of muscarinic receptor mediated activation in the newborn and adult mouse urinary bladder.
Ekman M, Andersson K, Arner A
BJU Int. 2009 Jan;103(1):90-7

Receptor-induced phasic activity of newborn mouse bladders is inhibited by protein kinase C and involves T-type Ca2+ channels.
Ekman M, Andersson K, Arner A
BJU Int. 2009 Sep;104(5):690-7

Bosentan enhances viral load via endothelin-1 receptor type-A-mediated p38 mitogen-activated protein kinase activation while improving cardiac function during coxsackievirus-induced myocarditis.
Marchant D, Dou Y, Luo H, Garmaroudi F, McDonough J, Si X, et al
Circ. Res. 2009 Mar;104(6):813-21

Structure and function of skeletal muscle in zebrafish early larvae.
Dou Y, Andersson-Lendahl M, Arner A
J. Gen. Physiol. 2008 May;131(5):445-53

Endotoxemic pulmonary hypertension is largely mediated by endothelin-induced venous constriction.
Rossi P, Persson B, Boels P, Arner A, Weitzberg E, Oldner A
Intensive Care Med 2008 May;34(5):873-80

Role of desmin in active force transmission and maintenance of structure during growth of urinary bladder.
Scott R, Li Z, Paulin D, Uvelius B, Small J, Arner A
Am. J. Physiol., Cell Physiol. 2008 Aug;295(2):C324-31

Kontakta forskargruppsledaren

Professor

Anders Arner

Telefon: 08-524 822 70
Enhet: Arner Anders grupp - Genetisk fysiologi
E-post: Anders.Arner@ki.se