Skip to main content

Genetisk fysiologi

Våra forskningsprojekt är inriktade på att förstå mekanismerna för sammandragning av muskelceller och hur dessa regleras.

Muskelsammandragning är en viktig del i flera fysiologiska processer. Till exempel benens rörelse när man springer, och kontrollen av blodtrycket genom sammandragning av kärl och hjärtslag.

Fokus för vår forskning ligger framförallt på glatt muskulatur och hjärtmuskulatur; två muskeltyper som är inblandade i flera mänskliga patologiska tillstånd. Just nu undersöker vi processer som berör cellulär signalering i glatt muskulatur, framför allt regleringen av myosinfosfatas genom Rho-Rho-kinas och proteinkinas-C-vägar. Det gör vi genom att titta på beredningar av tarmar, urinblåsa, urinrör, blodkärl och luftvägar.

Processerna som berör regleringen av hjärtsammandragningar undersöks genom att använda iakttagelser av sammandragningar. Studierna av isolerad hjärtvävnad kombineras med mätningar av beredningar av hela hjärtat med hjälp av Langendorffteknik.

Gruppmedlemmar

[ou:420]

Projekt

En beskrivning av forskargruppens projekt finns på engelska.

Anslagsgivare

Utvalda publikationer

19690071

20228172

20132147

18437460

18727613

19388992

19213955

18443359

18214440

18562479

Kontakta forskargruppsledaren