FyFa händelser och nyheter

This page in English

Här listar vi händelser och nyheter som rör Institutionen för fysiologi och farmakologi.

2019

2019-05-08 Blockering av cellernas proteinfabriker kan minska spridning av cancermetastaser
2016-04-16 Genanalys kan ge bättre dosering av antipsykotiska läkemedel
2019-03-28 Export av signalsubstansen kvävemonoxid från den röda blodkroppen
2019-03-05 Molekylärt pussel avslöjar okända steg i embryots utveckling
2019-02-27 Ny mekanism för bentillväxt upptäckt
2019-02-27 Medicinvetarna #10: Tränar du rätt?
2019-02-08 Fördjupad kunskap om cellreceptorer öppnar för skräddarsydda cancerläkemedel
2019-02-04 Behandlingsbar mekanism identifierad hos patienter med schizofreni
2019-01-22 Forskningsprojekt med genusperspektiv får 16,6 miljoner
2019-01-10 Vidgar förståelsen av PCOS

2018

2018-12-19 Juleen Zierath en av två forskare som tilldelas Nordiska medicinpriset
2018-12-17 Mer spenat och ruccola på tallriken kan motverka fettlever
2018-12-04 Ny möjlig måltavla för behandling av stora folksjukdomar
2018-11-05 Två priser tilldelas forskare vid Karolinska Institutet under den 17e IBEC-konferensen som hölls i Beijing, Kina
2018-10-12 Elisabeth Stener-Victorin ny professor vid Karolinska Institutet
2018-10-02 Magnus Ingelman-Sundberg tilldelas BCPT Nordic Prize 2018
2018-09-18 Muskelavslappnande läkemedel som används vid anestesi ökar risken för lungkomplikationer
2018-09-05 Stora silvermedaljen till Laura Fratiglioni, Håkan Eriksson och Bertil Fredholm
2018-07-24 Dogmskifte inom receptorfarmakologi - djupare förståelse av Frizzleds som farmakologiska mål
2018-05-31 Daniel C. Andersson får Harald och Greta Jeanssons stiftelses pris 2018 till framgångsrik ung forskare och gruppledare
2018-03-22 Ny studie klargör koppling mellan PCOS och oro
2018-02-28 Över hälften av KI:s verksamheter flyttar i år
2018-02-06 Därför ger motion en sund själ i en sund kropp
2018-01-29 Genombrott för projekt inom mitokondriell myopati
2018-01-17 Jorge Ruas tilldelas Leif C. Groop-priset för enastående diabetesforskning
2018-01-15 Två KI-forskare antagna till programmet Wallenberg Clinical Fellows
2018-01-12 Genanalys kan ge bättre behandling mot depression

2017

2017-12-19 Intervju med Jessica Norrbom och Maria Ahlsén under Karolinska Institutets bokmässa  
2017-12-15 Disputation: Leonidas Lundell  
2017-12-15 Disputation: Vibeke Moen  
2017-12-14 Gunnar Schulte och Vitezslav Bryja gästredaktörer för specialutgåva av British Journal of Pharmacology  
2017-12-08 Disputation: Romina Fornes  
2017-12-04 Igor Adameyko belönas med vetenskapspris från Hans Wigzells Forskningsstifftelse  
2017-11-22 Möjlig verkningsmekanism av ketamin vid behandling av depression  
2017-11-15 3 cancerforskare från Fyfa tilldelas forskningsmedel från Cancerfonden  
2017-11-13 Stefano Gastaldello nominated to two new academic positions  
2017-11-02 Elisabet Stener-Victorin Professor i Reproduktionsfysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.  
2017-10-18 Mattias Carlström tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden  
2017-10-17 Till minnet av Professor Lars E. Gustafsson  
2017-08-09 Receptordynamik öppnar nya möjligheter för läkemedelsutveckling  
2017-08-09 Hormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS  
2017-06-27 Akupunktur ökar inte fertiliteten hos kvinnor med PCOS  
2017-06-19 Volker Lauschke årets Malin och Lennart Philipson-pristagare  
2017-05-03 Hallå där ... Stefan Eriksson, ny vicedekan för infrastruktur!  
2017-04-18 Fem KI-forskare bland de mest citerade i världen  
2017-04-17 Electroacupuncture may improve regulation of blood sugar in overweight and obese women  
2017-03-24 Prestigefyllt ERC-anslag till tre forskare vid Karolinska Institutet  
2017-03-14 Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni  
2017-09-09 Anslag till forskning om muskelförlamning från Familjen Erling-Perssons stiftelse  
2017-03-09 Tinnitus i bägge öronen kan vara ärftligt  
2017-02-07 Upptäckt kan bidra till ny behandling för schizofreni  
2017-01-31 Fem unga KI-forskare får SSMF:s stora anslag för 2016  
2017-01-24 KI i nytt samarbete med Sveriges olympiska kommitté  
2017-01-17 Fyra forskningsprojekt får medel för innovativ forskning  

2016

2016-11-29 Enzymforskning ger en ny bild av depression  
2016-11-07 Ny studie kring kirurgisk behandling av nyfödda  
2016-10-14 Så gratulerar KI-forskarna Nobelpristagaren Bob Dylan  
2016-09-23 Multifaceted genetic impact of training  
2016-08-08 Därför skyddar särskild gen mot aggressiv bröstcancer  
2016-08-02 Nedsatt aktivitet i särskilt enzym identifierat hos suicidpatienter  

2015

2015-11-03 Ökad kunskap om kopplingen mellan PCOS och psykisk ohälsa  
2015-11-03 Högintensiv träning förändrar muskelcellers kalciumhantering  

2014

2014-12-09 Långvarig uthållighetsträning påverkar musklernas epigenetik  
2014-09-30 Stora skillnader i genaktivitet mellan kvinnors och mäns muskler  
2014-09-26 Så skyddas hjärnan från stress och depression av motion  
2014-06-13 Oväntat ursprung för viktig del av nervsystemet  
2014-05-09 New findings explain why we stop growing at one point  
2014-05-07 Japansk orden till Harriet Wallberg  
2014-02-27 Ny upptäckt öppnar för läkemedel mot hörselskador