Experimentell resurs

Den här sidan beskriver de experimentella resurser som finns att tillgå hos sektionen för anestesiologi och intensivvård på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Med moderna cell-molekylärbiologiska tekniker arbetar vi med tillämpad fysiologi och farmakologi i nära samarbete med andra ledande forskargrupper vid institutionen och vid övriga institutioner på Karolinska Institutet.

Här finns forskargrupper med inriktning mot NO-inflammationsforskning, central och perifer andningsreglering, kognitiv funktion, sepsis samt trauma.

I laboratoriet finns även arbetsplatser för doktorander samt seminarierum.

Flertalet av de projekt som bedrivs har en stark anknytning till patientnära forskning och laboratoriet utgör därför en mycket viktig del i den kliniska forskningen inom anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Metoder:

 • Immunohistokemi
 • Westernblot
 • PCR
 • Realtime PCR
 • Masspektrometri IRMS
 • Organbad för isolerad muskel, kärl, tarm
 • Organbad för isolerad carotiskropp
 • Gaskromatografi

Tillgång till:

 • Cellodlingslabb
 • Konfokalmikroskop
 • Fluorescence mikroskop
 • Voltage clamp
LI
Innehållsgranskare:
2022-10-27