Skip to main content

Experimentell resurs

Den här sidan beskriver de experimentella resurser som finns att tillgå hos sektionen för anestesiologi och intensivvård på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Med moderna cell-molekylärbiologiska tekniker arbetar vi med tillämpad fysiologi och farmakologi i nära samarbete med andra ledande forskargrupper vid institutionen och vid övriga institutioner på Karolinska Institutet.

Här finns forskargrupper med inriktning mot NO-inflammationsforskning, central och perifer andningsreglering, kognitiv funktion, sepsis samt trauma.

I laboratoriet finns även arbetsplatser för doktorander samt seminarierum.

Flertalet av de projekt som bedrivs har en stark anknytning till patientnära forskning och laboratoriet utgör därför en mycket viktig del i den kliniska forskningen inom anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Metoder:

 • Immunohistokemi
 • Westernblot
 • PCR
 • Realtime PCR
 • Masspektrometri IRMS
 • Organbad för isolerad muskel, kärl, tarm
 • Organbad för isolerad carotiskropp
 • Gaskromatografi

Tillgång till:

 • Cellodlingslabb
 • Konfokalmikroskop
 • Fluorescence mikroskop
 • Voltage clamp