Ekonomienheten på FYFA

Ekonomienheten vid FYFA ansvarar för allmän redovisning, planering och budgetering, finansiell rapportering, kontroll och analys, fakturering och reseersättningar.

Gemensam fakturaadress på KI

Karolinska Institutet
Fakturor
Referenskod (ange)*
Box 23 109
104 35 Stockholm

* Referenskod: ZZC3xxxxx

Kontakt

Kristina Seitz

Controller
C3 Fysiologi och farmakologi

Zahra Abdurahman

Ekonomihandläggare
C3 Fysiologi och farmakologi
KS
Innehållsgranskare:
2022-12-20