Skip to main content

Ekonomienheten på FYFA

Ekonomienheten vid FYFA ansvarar för allmän redovisning, planering och budgetering, finansiell rapportering, kontroll och analys, fakturering, reseräkningar och reseersättningar.

Gemensam fakturaadress på KI

Karolinska Institutet
Fakturor
Referenskod (ange)*
Box 23 109
104 35 Stockholm

* Referenskod: ZZC3xxxxx

Kontakt

Kristina Seitz

Controller

Zahra Abdurahman

Ekonomihandläggare