Central kontroll av autonoma funktioner

This page in English

Det främsta syftet med forskningen i vår grupp är att studera vilken roll de hormonella systemen och sammansättningen av kroppsvätskor har i en integrerad kontroll av vätskebalans och kardiovaskulär funktion.

Gruppmedlemmar

Namn Titel
Stefan Eriksson Lektor, prefekt, delat gruppledarskap
Mats Rundgren Lektor, delat gruppledarskap
Robert Frithiof Forskare

Projekt

Information om gruppens forskningsprojekt finns på engelska. 

Senaste publikationer

Hypothalamic paraventricular nucleus mediates sodium-induced changes in cardiovascular and renal function in conscious sheep.
Frithiof R, Ramchandra R, Hood S, May C, Rundgren M
Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2009 Jul;297(1):R185-93

Hyponatremia complicating labour--rare or unrecognised? A prospective observational study.
Moen V, Brudin L, Rundgren M, Irestedt L
BJOG 2009 Mar;116(4):552-61

Early Achilles tendon healing in sheep.
Virchenko O, Fahlgren A, Rundgren M, Aspenberg P
Arch Orthop Trauma Surg 2008 Sep;128(9):1001-6

Intravenous hypertonic NaCl acts via cerebral sodium-sensitive and angiotensinergic mechanisms to improve cardiac function in haemorrhaged conscious sheep.
Frithiof R, Eriksson S, Bayard F, Svensson T, Rundgren M
J. Physiol. (Lond.) 2007 Sep;583(Pt 3):1129-43

Central inhibition of opioid receptor subtypes and its effect on haemorrhagic hypotension in conscious sheep.
Frithiof R, Eriksson S, Rundgren M
Acta Physiol (Oxf) 2007 Sep;191(1):25-34

Cerebral influences of sodium and angiotensin II on cardiovascular function in hypotensive hemorrhage.
Rundgren M, Frithiof R, Hjelmqvist H, Ullman J, Eriksson S
Physiol. Behav. 2007 Sep;92(1-2):272-7

Low plasma volume and absent feeling of thirst--a special syndrome with a link to haemochromatosis?
Werner B, Svensson J, Rundgren M
J. Intern. Med. 2007 Mar;261(3):306-7

Kontakta oss