Cellulär muskelfunktion

This page in English

Vår forskargrupp undersöker mekanismerna bakom den förändrade muskelfunktionen hos en frisk muskel under uttröttning. Vi undersöker också orsaker till försämrad muskelfunktion vid ett flertal mycket vanliga sjukdomstillstånd.

En central del i vår grupps forskning är studier av cellulära orsaker till att skelettmuskler blir svagare och långsammare vid uttröttning. Med utgångspunkt från dessa studier undersöker vi även grundläggande mekanismer för hur muskelceller anpassar sig till träning och därmed blir mer uthålliga eller starkare.

Vi studerar även motsatsen, dvs varför muskler blir svagare och mindre uthålliga vid olika sjukdomstillstånd, t ex mitokondriella myopatier. En stor del vår forskning kretsar kring det komplexa samspelet mellan kraftproduktion, cellulär Ca2+-hantering, mitokondriefunktion och fria radikaler (reactive oxygen/nitrogen species).

Gruppmedlemmar

Joseph BrutonForskare
Arthur ChengForskare
Hans-Christer HolmbergAnknuten
Niklas IvarssonForskningsassistent
Jan LännergrenAnknuten
Malin PerssonPostdoc
Arturo Eduardo Uribe GonzalezDoktorand
Håkan WesterbladProfessor
Victoria WyckelsmaPostdoc

Projekt

Information om våra projekt finns på vår engelska forskargruppssida.

Anslagsgivare

Senaste publikationer

Mechanisms of force depression caused by different types of physical exercise studied by direct electrical stimulation of human quadriceps muscle.
Skurvydas A, Mamkus G, Kamandulis S, Dudoniene V, Valanciene D, Westerblad H
Eur. J. Appl. Physiol. 2016 Dec;116(11-12):2215-2224

Impaired Ca(2+) release contributes to muscle weakness in a rat model of critical illness myopathy.
Llano-Diez M, Cheng A, Jonsson W, Ivarsson N, Westerblad H, Sun V, et al
Crit Care 2016 Aug;20(1):254

Muscle Fatigue Affects the Interpolated Twitch Technique When Assessed Using Electrically-Induced Contractions in Human and Rat Muscles.
Neyroud D, Cheng A, Bourdillon N, Kayser B, Place N, Westerblad H
Front Physiol 2016 ;7():252

Dietary nitrate improves cardiac contractility via enhanced cellular Ca²⁺ signaling.
Pironti G, Ivarsson N, Yang J, Farinotti A, Jonsson W, Zhang S, et al
Basic Res. Cardiol. 2016 May;111(3):34

Endurance exercise increases skeletal muscle kynurenine aminotransferases and plasma kynurenic acid in humans.
Schlittler M, Goiny M, Agudelo L, Venckunas T, Brazaitis M, Skurvydas A, et al
Am. J. Physiol., Cell Physiol. 2016 May;310(10):C836-40

Reactive oxygen/nitrogen species and contractile function in skeletal muscle during fatigue and recovery.
Cheng A, Yamada T, Rassier D, Andersson D, Westerblad H, Lanner J
J. Physiol. (Lond.) 2016 09;594(18):5149-60

Ryanodine receptor fragmentation and sarcoplasmic reticulum Ca2+ leak after one session of high-intensity interval exercise.
Place N, Ivarsson N, Venckunas T, Neyroud D, Brazaitis M, Cheng A, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2015 Dec;112(50):15492-7

Cyclophilin D, a target for counteracting skeletal muscle dysfunction in mitochondrial myopathy.
Gineste C, Hernandez A, Ivarsson N, Cheng A, Naess K, Wibom R, et al
Hum. Mol. Genet. 2015 Dec;24(23):6580-7

Intracellular Ca(2+)-handling differs markedly between intact human muscle fibers and myotubes.
Olsson K, Cheng A, Alam S, Al-Ameri M, Rullman E, Westerblad H, et al
Skelet Muscle 2015 ;5():26

Muscle dysfunction associated with adjuvant-induced arthritis is prevented by antioxidant treatment.
Yamada T, Abe M, Lee J, Tatebayashi D, Himori K, Kanzaki K, et al
Skelet Muscle 2015 ;5():20

Antioxidant treatments do not improve force recovery after fatiguing stimulation of mouse skeletal muscle fibres.
Cheng A, Bruton J, Lanner J, Westerblad H
J. Physiol. (Lond.) 2015 Jan;593(2):457-72

α-Actinin-3: why gene loss is an evolutionary gain.
Ivarsson N, Westerblad H
PLoS Genet. 2015 Jan;11(1):e1004908

Populärvetenskapliga artiklar

WESTERBLAD, H. (2010) Mjölksyra påverkar inte musklernas function. Svensk IdrottsMedicin 1, 8-13.

IVARSSON, N., BRUTON, J.D. & WESTERBLAD, H. (2011) Endurance training-overtraining: a fine-tuned balance that depends on Ca2+. Physiology News 83, 18-20.

WESTERBLAD, H. & LANNER J.T. (2015) Muskelsvaghet vid reumatoid artrit. BestPractice 24, 14-16.

WESTERBLAD, H. (2015) Antioxidanter förbättrar inte återhämtningen. Svensk Idrottsforskning, Idrottsforskning.se Dec 14.

Kontakta forskargruppsledaren

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se