Skip to main content

Cellulär muskelfunktion

Vår forskargrupp undersöker mekanismerna bakom den förändrade muskelfunktionen hos en frisk muskel under uttröttning. Vi undersöker också orsaker till försämrad muskelfunktion vid ett flertal mycket vanliga sjukdomstillstånd.

En central del i vår grupps forskning är studier av cellulära orsaker till att skelettmuskler blir svagare och långsammare vid uttröttning. Med utgångspunkt från dessa studier undersöker vi även grundläggande mekanismer för hur muskelceller anpassar sig till träning och därmed blir mer uthålliga eller starkare.

Vi studerar även motsatsen, dvs varför muskler blir svagare och mindre uthålliga vid olika sjukdomstillstånd, t ex mitokondriella myopatier. En stor del vår forskning kretsar kring det komplexa samspelet mellan kraftproduktion, cellulär Ca2+-hantering, mitokondriefunktion och fria radikaler (reactive oxygen/nitrogen species).

Gruppmedlemmar

Joseph BrutonForskare
Aniek GarritsenStudent
Hans-Christer HolmbergAnknuten
Abram KatzAnknuten
Jan LännergrenAnknuten
Maja SchlittlerDoktorand
Arturo Eduardo Uribe GonzalezDoktorand
Håkan WesterbladProfessor
Victoria WyckelsmaPostdoc

Projekt

Information om våra projekt finns på vår engelska forskargruppssida.

Anslagsgivare

Senaste publikationer

28980321

28716970

28979214

28771237

28636643

28432118

28152009

27794435

27869319

27907040

27637589

27510990

27445844

27071401

27030575

26857536

26575622

26374844

26301072

26161253

25630265

25590140

Populärvetenskapliga artiklar

WESTERBLAD, H. (2010) Mjölksyra påverkar inte musklernas function. Svensk IdrottsMedicin 1, 8-13.

IVARSSON, N., BRUTON, J.D. & WESTERBLAD, H. (2011) Endurance training-overtraining: a fine-tuned balance that depends on Ca2+. Physiology News 83, 18-20.

WESTERBLAD, H. & LANNER J.T. (2015) Muskelsvaghet vid reumatoid artrit. BestPractice 24, 14-16.

WESTERBLAD, H. (2015) Antioxidanter förbättrar inte återhämtningen. Svensk Idrottsforskning, Idrottsforskning.se Dec 14.

Kontakta forskargruppsledaren

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se