Skip to main content

Bilddiagnostik av lungornas fysiologi och patofysiologi

Vi studerar lungan och respirationen med fysiologiska mätmetoder och olika bildtekniker i både friska och sjuka människor.

Forskningen relaterar till hypoxi och hyperoxi där vårt intresseområde varierar från hårt fysiskt arbete hos elitidrottare till patienter med akut och kronisk lungembolism. Magnetresonanstomografi är en av våra primära metoder.

Gruppmedlemmar

Karin DembrowerDoktorand
Jacob FarneboPostdoc
Deepa GopalanDoktorand
Anders KjellbergAnknuten
Peter LindholmUniversitetsadjunkt
Koshiar MedsonDoktorand, Forskarstuderande
Anna Nordgren-RogbergDoktorand
Johan UusijärviDoktorand
Roberto VargasDoktorand

Projekt

1. Development of new methods using magnetic resonance imaging to diagnose and study pulmonary embolism and related patophysiology.

2. The effects of hyperoxic exercise regarding performance improvements in elite athletes.

3. The physiology and pathophysiology of breath-hold diving; studies in human physiology relating to breath-hold diving and drowning.

4. Hyperbaric physiology and patophysiology related to endogenous nitric oxide.

Utvalda publikationer

27273375

28108650

28112598

A Portable Device for Intermittent Oxygen Supplementation during High-Intensity Exercise.
Lindholm P, Larsson Å, Frånberg O, Gullstrand L
J. Biomedical Science and Engineering, 2017 May, 10, 304-316 2017

23099220 

22983570 

22400451 

21384764 

19383557 

18974367 

18202166 

15778900 

10601158 

Kontakta forskargruppsledaren

Universitetsadjunkt

Peter Lindholm

Telefon: 08-517 700 00
Enhet: Lindholm Peter grupp - Bilddiagnostik av lungornas fysiologi och patofysiologi
E-post: Peter.Lindholm@ki.se