Arbetsfysiologi

Forskargruppen för arbetsfysiologi leds av professor Jan Henriksson på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Marketta Henriksson – Aknuten

Jan Henriksson – Forskargruppsledare, Professor emeritus

Kontakt

Jan Henriksson

Professor Emeritus/Emerita
Arbetsfysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi