Vill göra röntgen mer tillgänglig och tillförlitlig

This page in English

Seppo Koskinen, professor i bild- och funktionsmedicin, är med och utvecklar både metoder och helt ny teknik för att göra radiologin ännu mer tillförlitlig och samtidigt mer tillgänglig. Mobil tomografi för svårflyttade patienter och bättre bildkvalitet nära metallimplantat är två aktuella resultat.

Seppo Koskinen är klinisk radiolog och forskar om hur radiolo­gins verktyg och metoder kan förbättras.

– Vi vill att radiologin ska vara en ”one stop shop” i vården, säger han. Ofta måste det gå undan, samtidigt är det viktigt att få tillförlitlig information – helst också komplett så att patienten inte behöver komma tillbaka för nya bilder.

I ett aktuellt projekt har han varit med och utvecklat ny meto­dik för att reducera det brus i röntgenbilden som metallimplantat ofta ger upphov till. Genom att kombinera modern teknik med särskilt utvecklad programvara har gruppen lyckats filtrera bort mycket av störningarna, vilket ger läkaren större möjligheter att till exempel upptäcka cancer.

I ett annat samarbetsprojekt har Seppo Koskinen hjälpt ett företag att utveckla en mobil datortomograf.

– Det kan vara svårt, ibland omöjligt, att flytta en patient från exempelvis intensiven till röntgenavdelningen, säger han. Tidigare har man fått använda slätröntgen i sådana fall, men med den här tomografen går det att göra en skiktröntgen av till exempel en armbåge eller ett knä vid patientens säng. Tomografen kan också användas när patienten är stående, vilket är en stor fördel vid symtom som bara uppträder vid belastning, till exempel i fotleden.

Seppo Koskinen ser fram emot att han i sin nya roll som KI-professor kommer att få undervisa mer än tidigare.

– För mig är det en viktig och rolig del av jobbet, och gränsen mellan utbildning och forskning är inte heller skarp. Något som jag är mycket engagerad i är att utveckla användningen av våra digitala bildarkiv inom både undervisning och forskning.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2014.

Länkar

ProfessorRadiologi