NyheterForskning

Vill du delta i hjärnavbildningsstudie?

Publicerat 2017-11-23 08:39. Uppdaterat 2017-11-23 08:50

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan vi avbilda hjärnan. En ny PET-studie i patienter med Parkinsons sjukdom pågår för att undersöka dopamin systemet med en ny avbildningsmarkör. Den Kliniska Prövningen godkändes av Läkemedelsverket (EudraCT 2017-003327-29), Etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålkyddskommittén av Karolinska Universitetssjukhuset.

Den Kliniska undersökningen utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna (Dr. Andrea Varrone). Ekonomisk ersättning erhålls. 

Om Du har haft diagnos av Parkinsons sjukdom under 4-6 år eller om du har nyligen märkt skakningen, stelhet eller förlångsamning kan Du anmäla dig till oss.

Du skall vara:
Man eller kvinna
Mellan 45 och 80 år
Kvinnor skall vara i post-klimakterium och/eller infertila

Du skall inte:
Ha någon känd allergi eller överkänslighet
Ha metallobjekt i kroppen
Vara rädd för trånga utrymmen
Missbruka alkohol eller droger

Om du tycker att detta låter intressant så tveka inte att kontakta oss för utförligare information!

 

Andrea Varrone, MD, PhD
Ansvarig prövare
Universitetslektor                                   
Karolinska Institutet                               
Institutionen för klinisk neurovetskap   
E-mail: andrea.varrone@ki.se

 

Patrik Fazio, MD, PhD
Specialist i Neurologi
Neurologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-mail: patrik.fazio@ki.se

ForskningspersonFörsöksperson