NyheterForskning

Vill du delta i en PET-studie?

Publicerat 2017-07-03 11:31. Uppdaterat 2018-04-19 13:43

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan vi avbilda hjärnan. Vi söker friska försökspersoner för deltagande i en ny PET-studie där man vill titta på fördelning i hjärnan av läkemedlet osimertinib som används vid behandling av lungcancer. PET-undersökningen utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna. försökspersonerna får ekonomisk ersättning för sitt deltagande. 

Du skall vara: man mellan 40 och 65 år.

Du skall inte: Ha några kända sjukdomar, ha någon känd allergi eller överkänslighet, ha metallobjekt i kroppen, äta antidepressiva läkemedel regelbundet, vara rädd för trånga utrymmen, missbruka alkohol eller droger. 

Om du tycker att detta låter intressant så kan du anmäla dig på https://kipet.se/ och välja projekt KIH16004

ForskningspersonFörsöksperson