NyheterForskning

Vill du delta i en PET-studie?

Publicerat 2017-05-03 09:12. Uppdaterat 2017-05-03 12:52

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan vi avbilda hjärnan. Vi söker friska försökspersoner för deltagande i en ny PET-studie där man vill titta på ett enzym som är inblandat vid Alzheimers sjukdom. PET-undersökningarna utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna. Försökspersonerna får ekonomisk ersättning för sitt deltagande. 

Du skall vara: Mellan 40 och 60 år, man eller kvinna.

Du skall inte: Ha några kända sjukdomar, ha någon känd allergi eller överkänslighet, ha metallobjekt i kroppen, ta antiinflamatoriska läkemedel regelbundet, vara rädd för trånga utrymmen, missbruka alkohol eller droger. 

Om du tycker detta låter intressant så kan du anmäla dig på https://kipet.se/ och välja projekt KIH16001

 

ForskningspersonFörsöksperson