Vill bidra till minskad risk vid graviditet och förlossning

This page in English

Anna-Karin Wikström forskar om graviditetskomplikationer, framför allt havandeskapsförgiftning, preeklampsi. Två viktiga spår i hennes forskning är registerstudier om riskfaktorer vid graviditet och förlossning samt studier av moderkakan med magnetresonanskamera.

Anna-Karin Wikström, professor i obstetrik vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Professor Anna-Karin WikströmAnna-Karin Wikström vill bidra till minskade komplikationsrisker vid graviditet och förlossning, samt till bättre behandlingar för dem som drabbas. En stor del av hennes forskning utgörs av epidemiologiska studier av olika riskfaktorer.

– Fetma är en viktig sådan faktor, säger Anna-Karin Wikström. Vi vet idag att gravt överviktiga löper en femdubblad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning. En annan faktor som jag intresserat mig för är snusning, eftersom det saknades forskning om snusning vid graviditet.

Många kvinnor byter cigaretter mot snus när de blir gravida, konstaterar hon, men hennes forskning visar att även snusning innebär ökade risker för allvarliga komplikationer - såväl att fostret dör i magen, som hämmad tillväxt och för tidig födsel.

Anna-Karin Wikström sitter i styrgruppen för Graviditetsregistret – ett nytt nationellt kvalitetsregister som hon hoppas ska bli viktigt för både vård och forskning.

– Jag vill se fler randomiserade studier inom mödra- och förlossningsvård, och Graviditetsregistret erbjuder bra möjligheter för det, säger hon. En första studie, gällande överburenhet, är redan igång.

Anna-Karin Wikström forskar också om moderkakans funktion och dess koppling till havandeskapsförgiftning.

– Jag använder magnetresonans för att studera genomblödning och ämnesomsättning i moderkakan. Vi ser att tidiga fall av havandeskapsförgiftning oftast beror på att moderkakan inte fungerar ordentligt, medan preeklampsi som inträder sent i graviditeten har andra orsaker.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "From Cell to Society" 2016.

Länkar

ObstetrikProfessor