Vi söker kvinnliga försökspersoner som är intresserade av att delta i en studie om hur olika biomarkörer kan påverkas av menscykeln.

Publicerat 2018-09-12 17:07. Uppdaterat 2018-09-12 17:12

Vi söker kvinnliga försökspersoner i åldrarna 18-45 år som är intresserade av att delta i en studie om hur olika biomarkörer kan påverkas av menscykeln.

Deltagandet i studien kräver sammanlagt ca 8 besök (beroende på menscyklernas längd). Vid det första besöket får du träffa en läkare/sjuksköterska för en enklare hälsoundersökning (blodtryck, puls, längd, vikt), svara på frågor om din hälsa och när din nästa menstruation beräknas.  Du får med dig burkar som du ska samla morgonurin i tre gånger i veckan under studiens gång. När du fått mensen kommer du in till avdelningen klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge en gång i veckan under två menscykler. Dessa besök sker på morgonen (drop-in tider fredagar kl 7-kl 10) och sjuksköterskan tar då blodprov och du kan lämna in dina insamlade urinprov.

För att delta i studien krävs:

  • Du bör ha regelbunden mens (25-32 dagar mellan menstruationerna),
  • Du får inte använda p-piller, eller andra hormonpreparat,
  • Du får inte vara gravid
  • Du måste ha ett BMI under 25.
  • Du är mellan 18-45 år

Ersättning

Ersättning utgår om 2500 kr om du fullföljer provinsamlingen under två menscykler. Om du fullföljer en menscykel utgår en ersättning på 1000 kr.

Låter det intressant?

Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer, kontakta Studiesjuksköterska: Susanne Broström, E-post:  susanne.brostrom@sll.se

Studien äger rum vid Klinisk Farmakologi, Karolinska Sjukhuset i Huddinge, och är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Ansvarig forskare: Lena Ekström, Docent, Institutionen för Laboratoriemedicin. Epost: lena.ekstrom@ki.se

ForskningspersonFörsöksperson