Skip to main content

Vi på StamFab

Stamcellsfabriken vad är det?

Stamcellsforskningen går framåt med stormsteg tack vare en rad vetenskapliga upptäckter och teknikutvecklingar under de senaste åren. Stamceller förekommer nu i forskning kring hur organ skapas och fungerar i friskt och sjukt tillstånd, kunskaper som kan omsättas till nya och bättre behandlingar. Den snabba utvecklingen av stamceller från viktigt redskap på laboratoriet till en mer patientnära verklighet gör det viktigare än någonsin att kontinuerligt beskriva och tillgängliggöra vad som sker inom stamcellsforskningen i världen; skilja fakta från fiktion och belysa viktiga frågor som användningen av stamceller ger upphov till.

Här på StamFab kan du hitta material om stamceller i forskning, information om hur forskning går till och hur det kan se ut i en forskares vardag, material för undervisning och etiska diskussioner samt användbara länkar till andra sidor världen över. Följ med oss på en kunskapsresa, där potential ska omvandlas till framsteg, framsteg ska stöpas om till nya effektivare behandlingar, som vi hoppas kunna förbättra vardagen för miljoner människor både i Sverige och världen över.

Vi bakom Stamcellsfabriken

Vi som står bakom Stamcellsfabriken, StamFab, är fyra personer som dagligen arbetar med stamceller i olika yrkesroller på Karolinska Institutet. Vi skapar stamceller, vi odlar stamceller och vi använder stamceller för att bygga modeller av hjärnan för att studera hur celler mognar och utvecklas i friskt och i sjukt tillstånd. Vi bedriver även en stamcellsfacilitet med syftet att ta fram robusta stamcellsmodeller till andra forskare världen över.

Stamcellsfabriken är ett projekt som vi initierat för att nå ut med information på svenska om vad som sker inom forskningsfronten kring stamceller.