Skip to main content

Vad är LADA?

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adult) är en form av diabetes, som först observerades för cirka tjugo år sedan. Trots att LADA svarar för cirka tio procent av all diabetes behövs mycket mer kunskap om orsaker till sjukdomen och hur den bäst kan behandlas.

5 frågor till Anneli Björklund, specialistläkare och forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Vad skiljer patienter med LADA från typ 1- och typ 2-diabetiker?

– LADA verkar vara en mix av typ 1 och typ 2, både vad gäller den kliniska bilden och ärftlighet. Man har hittat gener hos LADA-patienter som har association till typ 1-diabetes, medan andra kan associeras till typ 2-diabetes.

Hur ställs diagnosen?

– Det är vuxna, äldre än 35 år, som insjuknar i LADA. I likhet med typ 2-diabetiker är de oftast överviktiga, har höga blodfetter och motionerar för lite. Blodprov visar att de har antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna, något som också ses vid typ 1-diabetes. Till skillnad från typ 1-diabetes behöver inte personer med LADA insulin från debuten och uppfattas kliniskt ofta som typ 2-diabetiker.

Vilka är de främsta riskfaktorerna?

– Ärftliga faktorer, övervikt, fysisk inaktivitet och ålder. Att ha diabetes i familjen innebär en fyrfaldigt ökad risk. Däremot tycks rökning, som är en riskfaktor för typ 2-diabetes, tvärtom minska risken för LADA.

Hur behandlas patienterna?

– I början oftast som vid typ 2-diabetes, det vill säga med råd om ändrad kost, motion och läkemedel som ökar insulinproduktionen och förbättrar upptaget av insulin i cellerna. Inom några få år blir ett stort antal patienter beroende av behandling med insulin.

Kan behandlingen förbättras?

– Ja, det hoppas vi. För närvarande förbereder vi en större studie tillsammans med kolleger i Lund och flera centra i Norge. Vi undersöker om tidigt insatt behandling med insulin kan bevara betacellernas insulinproduktion och därigenom ge bättre metabol kontroll och mindre risk för sena komplikationer.

Text: Ann-Marie Dock. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nummer 1, 2009.