Utvecklingsprojekt

KI Biobank arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten. Nedan presenteras några av våra aktuella utvecklingsprojekt.

Samarbete med Science for Life Laboratory
Vi samarbetar med SciLifeLab för att tillgängliggöra nya metoder anpassade för storskalig sekvenseringsanalyser.  Exempel på metoder är genomiska bibliotekspreparationer inför sekvenseringsanalyser och extraktion av miRNA, mRNA och DNA från vävnad.

DNA-extraktion från filterpapper
Sverige har som många andra länder omfattande samlingar av blodprov på filterpapper, tagna som rutin vid födseln. Dessa filterpapper utgör en utmärkt resurs för medicinsk forskning. Vi utvecklar automatiserade metoder för extraktion av DNA från PKU-filterpapper och för helgenomsamplifiering som kommer att möjliggöra analys av genuttrycksprofiler.

Installation av autofrys
KI Biobank implementerar ny utrustning för automatiserad frysförvaring av prov vid – 80 ⁰C. Denna utrustning kommer att på ett avsevärt sätt förenkla utplock av prov och förkorta ledtiderna då prov skickas för analys. Det nya systemet är beräknat att vara i bruk första kvartalet 2017.

Data-visualisering
MyReseach är en IT-tjänst som stöd till forskare för att plocka ut och analysera forskningsdata. Vi driver ett utvecklingsprojekt för att ta fram funktioner för att extrahera och visualisera data som en självbetjäningstjänst för forskare med data i MyResearch. Lansering är beräknad till tidigt i 2017. Vill du veta mer kontakta biobank@ki.se.

Koppling av biobanksdata till registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet utvecklar ett nytt verktyg: Research Utilizer Tool (RUT) för sökning och analys av metadata i register som används i registerbaserad forskning. KI Biobank leder ett samarbete mellan utvalda biobanker i landet för att inkludera metadata om biobanker i RUT. Vill du veta mer kontakta biobank@ki.se.